Hipertansiyon tansiyon hastaları rapor alabilir mi

Günümüzde sağlık açısından oldukça büyük sorunlara neden olan yüksek tansiyon hastalıklarında rapor alınıp alınamayacağı merak uyandıran bir konudur. Hipertansiyon hastaları da diğer hastalar gibi vücut ya da fiziksel özelliklerinin en az yüzde kırkını kullanamadıkları takdirde rapor alabilmektedirler.

Hipertansiyon Hastalarının Rapor Alması

Yüksek hipertansiyon hastalarına kullandıkları ilaçlarla ilgili olan ve engelli, özürlü, çürük olarak verilen rapor oranları ve yüzde kaç olduğu hakkında bilgi aşağıdaki şekilde olmaktadır.

1.Sınıf ( Klas 1) Antihıpertansif ilaç tedavisi uygulayan ve komplikasyonu bulunmayan % 10 Oranında
2.Sınıf (Klas 2) Antihipertansif ilaç tedavisi uygulayan komplikasyonu bulunmayan hastaları % 10 oranında
3.Sınıf (Klas 3) Hipertansiyon hastası antihipertansif ilaç tedavisi alır ve aşağıdaki sıralamalardan en az iki tanesini kapsarsa % 50 oranında

1.Klas

– Antihıpertansif ilaç tedavisi uygulayan ve komplikasyonu bulunmayan hastaları % 10 oranında

2.Klas

Antihipertansif ilaç tedavisi uygulayan komplikasyonu bulunmayan hastaları % 10 oranında

  • Hipertansif Retinopati ( Gun şeklinde belirtiler)
  • Proteinüri
  • Sol Ventrikül Hipertrofisi
  • Hipertansif Serebrovasküler Hastalar

3.Klas

Hipertansiyon hastası antihipertansif ilaç tedavisi alır ve aşağıdaki sıralamalardan en az iki tanesini kapsarsa % 50 oranında

  • Diyastolik yanı büyük tansiyonu uygulanan bütün ilaç ya da diğer tedaviye rağmen 120 mmHg olması halinde
  • Preteinüri ve böbrek ile ilgili fonsiyol bozukluğuna sahipse ( BUN düzeyleri ve serum kreatin oranlarında artış ya da kreatin klerensinin % 50 oranından küçük olması halinde
  • Hipertansif serebrovasküler hastalık sahibi
  • Nörolojik defisit olması durumu
  • Üçüncü ya da dördüncü evre Hipertansif retiopati durumu

Hipertansiyon Hastalarında Rapor Oranı

Yürürlüğe girmiş olan yeni düzenleme ile hipertansiyon hastalarının hayatlarının tehlikeye atılmaması amacı ile tansiyon düşürmek için kullandıkları kullandığı ARB de denilmekte olan Anjotensin Reseptör Blokörü gurubunda bulunan ilaçlar ile trigliserid ve kolesterol düşüren ilaçların rapor olmadan satışı yasaklanmış durumda.

Türkiye sınırları içinde yaşayan hipertansiyon hastaları; Özürlü, çürük ya da engelli raporu almak; heyet tarafından verilen raporun yüzde ifadesine bağlı olmaktadır. Hipertansiyon yüzde kaç rapor alır konusunda karar ve yüzde oranı heyet tarafında verilir. Bu raporda yüzde değerleri oluşturan bütün komplikasyonlar toplanarak Balthazard formülü ile alınır.

Balthazard formülü özürlü, engelli ya da çürük olarak rapor almak isteyen hipertansiyon hastalarının, heyet tarafından saptanan hastalıklarının yüzde oranı alınırken birden fazla hastalığı olanlar iççin kullanılan bir hesaplama yöntemini ifade etmektedir. Fiziksel olarak vücut fonksiyonlarının en az yüzde kırk oranında kaybetmelerine neden olan hastalığı olan Türk vatandaşlarının durumları heyet tarafından saptandıktan sonra özürlü, engelli ya da çürük raporu verilir. Tansiyon hastalığına yüzde kaç rapor verilir konusunda direk olarak söyleyebileceğimiz; Tansiyon hastalığı rapor oranı; Türkiye sınırları içinde yaşamakta olan; özürlü, çürük ya da engelli raporu almak isteyen yüksek tansiyon hastalarına heyet tarafında tek başına yüzde kırk oranında verilir. Bunun yanında hastanın heyete girip rapor aldığı yüksek tansiyon dışında başka rahatsızlıkları da varsa o zaman Balthazard formülü ile bütün hastalıklar birleştirilir. Atmış yaşından büyük olan yüksek tansiyon hastaları heyet tarafından engelli, çürük ya da özürlü raporu verilirken, yaşı için yüzde

Yüksek Tansiyon hastaları İçin Uzlaşma Raporu Özellikleri

Yüksek tansiyon klavuzları; Türkiye’de bulunan konu ile ilgili olan tüm dernek ve kuruluşların katılımı ile; Türkiye için değerlendirilirken, bütün önerileri harmanlayıp yetişkin olan yüksek tansiyon hastalarının teşhis ve tedavisi ile ilgili ortak olan bir yaklaşımda bulunmak amacı ile düzenlenen raporlara uzlaşı raporu denilmektedir Türk hipertansiyon uzlaşı raporu ve hipertansiyon uzlaşı raporu hazırlanırken engelli, çürük ya da özürlü vatandaşlar için hipertansiyon uzlaşı raporu oranları; bu heyet tarafından belirlenmektedir.

Yüksek tansiyon hastaları ile ilgilenmekte olan bütün sağlık kişi ve kuruluşların tedavi, rapor ya da yenileme konusunda ortak bir tutum oluşturabilmeleri amacı ile hazırlanan uzlaşı raporları ülkemizdeki klinik uygulamayı yenileme ve geliştirme konusunda önemli adımlar kayıt etmiştir. Uzlaşı raporları yüksek tansiyonu her ayrıntısı ile anlatan bir dokümandan ibaret olmamaktadır. Bu konuda ana hatları ile temel olarak kanıta dayalı klinik olarak hastalar üzerindeki pratik bulgulara yer veren kesin önerilerde bulunan güçlü bir kaynaktır.
1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Yorum ekle