Nabız Nereden Alınır? Arterler ve Diğer Bölgelerde NabzınÖlçülmesi

Nabız alınan bölgeleri bilmek ilk yardımın ilk aşaması olmakta ve çoğu zaman hayat kurtarmaktadır. Atardamarların deriye yakın bir şekilde geçtiği ve altında nabız alteri bulunan bölgeler ölçüm için en uygun olan bölümlerdır

Nabız ve Nabız Arterleri

Nabız nereden bakılır, nabız alınan bölgeler nerelerdir konusunda bilinçli olmak kimi zaman ilk yardım durumunda hayat kurtarabilmektedir. Vücutta dolaşımın ya da kalbin durup durmadığını ya da kalbin atıp atmadığını, nabız alınan bölgeler üzerinden nabzı ölçerek anlayabilmek mümkün olmaktadır.

Nabız kalp atışlarının atardamarlar üzerinden hissedilmesidir. Kan dolaşımın ya da vücudun hayati fonksiyonlarının devam edip etmediğini kontrol etmek için nabız nerelerden alınır ve nabız nasıl alınır konusunda yeterli olmak gerekmektedir.

Nabız alınan yerleri vasıtası ile vücutta kontrol edilebilen vücut aktiviteleri şunlardır:

 • Kalbin atardamarlara pompalamakta olduğu kan basıncı
 • Kalpte bulunan kasılma sayısı
 • Kalbin gücü
 • Kalbin düzenli bir ritmle çalışıp çalışmadığı

Vücutta Nabız Alınan Bölgeler

Vücutta nabız alınan bölgeler ya da nabız nerelerden alınır konusunda ilk olarak benimsemeniz gereken; nabzın kan dolaşımı değerlendirirken en önemli yaşamsal diğer adıyla hayati bulguların saptandığı bölüm olduğunu bilmenizdir. Bu sebepten nabız yerleri ve nabzın nasıl alınacağı iyi bilinmelidir. Vücutta nabız yerleri üzerinden sağlıklı ve doğru alınması oldukça önemi bir ayrıntı olmaktadır.

 • Şah damarı halk arasında adem elması da denilen gırtlak çukurunun iki yanında bulunan kas huzmelerinin önünden vücuda bağlanır.

 • Kol damarı; kolun iç kısmında dirsek çukurunun üstünde

 • Kol Bilek

 • Kasıklar

 • Ayak Bilekleri

Nabız Alınan Arterler?

Ölçüm bölgeleri genel olarak deriye yakın geçmekte olan ve altında kemik bulunan arterler olmaktadır.  Slınan arterler ikiye ayrılır. Nabız alterleri çeşitleri:

 • Periferal
 • Apikal

Vücutta bulunan  nabız alınan arterler vasıtası ile nabzın ölçülmesi periferal olarak yapıldığında, arter üzerine palpasyon yoluyla yani dokunarak alınması söz konusu olmaktadır. Apikal olarak alındığında ise nabzın alınmasının güç olduğu durumlarda kalp apexsin üzerinden alınması şeklinde olmaktadır.

Nabız Nasıl Ölçülür

Vücutta ölçerken elinizin işaret, orta ve bazı durumlarda yüzük parmağı kullanılır. Nabzın bulunduğu bölgeye iki parmakla baskı uygulayarak bir dakika içindeki nabzın alındığı bölgenin altından geçen damardaki baskı ve basınç atışı sayılır. Sağlıklı, erişkin bir kişide, dakikada atmış ile seksen arasında olmaktadır.Çocuklarda bu sayı yaş guruplarına değişim göstermesi ile birlikte seksen ile yüz yirmi arasında olmaktadır.

 • Kan dolaşımın değerlendirilmesinde en önemli nokta boyun içinden geçen şah damarı olmaktadır. Buna boyun atardamarı da denilmektedir. Boyun atardamarı ya da diğer adıyla şah damarı gırtlak da bulunan çukurun iki yanından gerek vücuda bağlanır. Burada bulunan dolaşımın devam edip etmediği anlamak için işaret, yüzük ve orta parmaklar birleştirilerek gırtlak üzerine yerleştirilir. Ardından parmakları bulunduğunuz yöne doğru yaklaşık olarak üç santim civarında kaydırarak şah damarı bulunur.
 • Damarların deriye yakın olarak kan dolaşımını sağladığı her bölgeden almanız mümkün olmaktadır.
 • Şakaklar iki parmak yardımı ile
 • Kollarda bulunan damarların geçtiği iç bölgeler işaret ve yüzük parmağı yardımı ile
 • El ve ayak bilekleri işaret ve yüzük parmağı yardımı ile

İki parmağınızı bileklerin üzerine koyup bastırın ritmik atışları parmaklarınızın ucunda hissedeceksiniz

 • Ayakların tarak kısımları işaret ve yüzük parmağı yardımı ile
 • Kasıklar işaret ve yüzük parmağı yardımı ile

Nabzın Alınamaması Durumu

Nabzın alınamaması durumunun ana nedeni damarlar aracılığı ile kalbin kan pompalama işini durdurmasıdır. Bu durumda:

 • Vücut oksijensiz kalır
 • Morarma
 • Aşırı bitkinlik hali
 • Solunum durması
 • Soğuk terleme
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Bilinçte kayıp oluşması
 • Göz bebeklerinde genişleme oluşması
 • Bütün reflekslerin durması
 • Solunum durması

Meydana gelir.
1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Yorum ekle