Tansiyon Pnömotoraks – Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedav Yöntemleri

Pnömotoraks tanısı uzmanlık gerektirir. Bunun için alanında uzman bir hekimden destek alınması gerekir. Tedavi yöntemleri içerisinde ilaç tedavisi de bulunmaktadır. Tedaviye geç kalınması hayati sorunlara neden olabilir.

Tansiyon Pnömotoraks Nedir

Tansiyon, kan damarları içerisinde kanın damarlara uyguladığı basınç olarak tanımlanır.  Tansiyon pnömotoraks ise kesici- delici şekildeki travmalar sonrasında ortaya çıkar. Tansiyon pnömoraks durumunda hastaya acil müdahale yapılması gerekir aksi durumda hastayı ölüme kadar sürükler. Bu anlamda tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Tedavi süreci ne kadar erken olursa hasta için o kadar iyidir. Tedavi için en başarılı hekimler seçilmeli ve zamanında müdahale edilmelidir.

Tansiyon Pnömotoraks Belirtileri Ve Nedenleri

Tansiyon pnömotaks olan hastalarda taşikardi, takipne, hipotansiyon, trakeal deviasyon, akciğerlerin sesinde azalma, nabzın artması, ajitasyon, göğüs ağrısı, solunumun hızlanması başlıca belirtilerdir. Dudaklarda siyanoz, venöz dolgunluk, juguler gibi belirtiler söz konusu olabilir.

Tansiyon pnömotoraks nedir? Plevra ile akciğerlerin arasına hava kaçmasıdır. Teşhis zamanında konulmadığında tansiyon pnömotoraks gelişir. Pnömotoraksa neden olan şey plevra boşlukta havanın olmasıdır. Herhangi bir sarsıntı veya cerrahi bir müdahale olmadan oluşan pnömotorakslara spontan pnömotoraks denir. Sağlıklı görünen akciğerde belirlenen pnömotoraksa primer spontan pnömotoraks, akciğer filmi normal olmayan hastalarda oluşan  pnömotoraksa ise sekonder spontan pnömotoraks denir. Bunun nedeni KOAH’dır ayrıca akciğer kanseri, tüberküloz da pnömotoraksa sebep olabilmektedir.

Hastaların çoğunluğu  göğüs ağrısı veya nefes darlığı problemi ile doktora ya da acile gider.  Göğüs ağrısı çoğu zaman  batıcı bir histedir  ve bir çok  hastada ani başlangıçla kendini gösterir. Hastaların pek çoğu doktora gitmelerine neden olan ani ağrıdan önce geçen zaman içinde ara ara oluşan ani batan ağrılardan söz eder. Bazen pnömotoraks, pnömoninin ilk göstergesi olarak ortaya çıkabilmektedir. Pnömotoraksın belirtileri, taşikardi ve pnömotoraksın olduğu tarafta solunum seslerinde azalma olmasıdır.

Amfizemli ve KOAH’lı hastalarda pnömotoraksı anlamak çok zor olabilir bazen bunun sebebi ise zaten akciğer seslerinde bir azalma görüşmüş olmasıdır. Tansiyon pnömotoraks gelişmiş hastalarda, şok ve hipotansiyon görülebilir.

Tansiyon Pnömotoraks Tedavi Yöntemleri

Pnömotoraks tanısı fiziksel muayene ve testlerle uzman doktorlar tarafından konulur. Toraks BT tanıyı en kesin şekilde koyan yöntemdir. Akciğer grafisinde pnömotoraks olan akciğerin sönmesi tansiyon pnömotoraks teşhisi için yeterlidir. Pnömotoraks olan taraftaki akciğerde solunum seslerinde azalma gözlemlenir. hastanın durumuna göre tedavi yöntemi seçilir ve uzman doktor tarafından uygulanır.

Gözlem, İğne ile aspirasyon,  Torakotomi, Tüp torakostomi,  Video Yardımlı Toraks Cerrahisi,  Plörodezis Perkütan kateter ile Heimlich valve ile ilişkili veya drenaj Sualtı drenajı tedavi yöntemlerindendir. İlaç tedavisinin yetmediği durumlarda pnömotoraks ameliyatları uzman doktorlarca yapılır. Doktor seçimi çok önemlidir çünkü pnömotoraks ameliyatları zor ve önemli ameliyatlardır.

Alanında en iyi doktorların bu ameliyatı yapması ameliyat esnasında yaşanabilecek komplikasyonları en aza indirir. Tedaviye geç kalınması hasta için son derece tehlikelidir. Tedavi geciktiğinde daha ciddi sağlık problemleri yaşanabilir. Bitkisel pnömotoraks tedavisi maalesef ülkemizde uygulanmamaktadır. Bunun sebebi de işin ehli insanların bulunmamasıdır.

İğne Dekompresyonu; Tansiyon pnomotoraksı olan hastalarda plevral alandaki yüksek basıncın en kısa zamanda acil bir şekilde boşaltılması yöntemidir.
1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Yorum ekle